Konský vírus nie je neškodný. Pre vzťahy môže byť smrteľný :)

Muž, priateľ alebo životný partner sa často ocitnú pod kopytami, keď ich partnerka má v hlave výlučne kone. Ako harmonizujú týto naši veľmi milovaný štvornohý miláčkovia s vyvoleným alebo manželom?

Poviem vám dva príbehy zo života koníčkarok, jeden môj a jeden mojej kamarátky Mišky. Som zvedavá či sa v ňom niekto z vás nájdete 🙂

Raz, na nejakej akcii, už si presne nepamätám kde to bolo, som si nechtiac vypočula rozhovor našich dvoch chlapov. Nedalo sa nepočúvať, našťastie ma nevideli, bol to rozhovor dvoch spriaznených duší – mužov nejazdcov.

Zaujala ma Michalova poznámka: „Miškin kôň má iba jednu výhodu: nezmestí sa cez dvere 🙂 “

Michal si vylieval svoje srdce „konské vlasy v aute a v práčke, konský pach v pivnici“. Takmer žiadne spoločné aktivity a dovolenka už vôbec nie. Akurát tak studená kuchyňa a pokazené schôdzky keď Miška musí opäť zas zostať dlhšie v stajni ako sa predpokladalo.

V dome niet jednej miestnosti kde by neviseli obrazy koní, neschli konské deky, nestáli čižmy a zablatené topánky.

Medzičasom sa rozdelil aj ich spoločný okruh priateľov na koníčkarov a nekoníčkarov. Michal už pomaly ani nechodí s Miškou na stretnutia ľudí od koní, pretože sa tam rozpráva rečou, ktorej vôbec nerozumie. Reč je o koňoch, ktoré „vypadávajú po pleci“ a „líhajú si na oťaž. Je to jazdecká latinčina, ktorej Michal doteraz neporozumel. Pre Michala ma Remo, Miškin kôň, iba jednú výhodu: nezmestí sa cez dvere ich domu.

U Petra pomáha len sarkazmus

Peter vysvetľuje Michalovi, že môže byť rád, že nedopadol ako on, pretože ja mám kone vo vlastnej réžii. Že som vlastne vydatá za 6 shetlandských poníkov a dva kone, ktoré mám v stajni a všetko si musím zariadiť sama.

Peter sa po práci v jeho firme mení na remeselníka a domáceho kutila. V stajni stále treba niečo opraviť, dorobiť alebo prirobiť. Dovolenku trávime doma, pretože celé leto som na táboroch a nedajbože niekam ísť lebo by sa nemal kto o kone postarať.

Byť koniarom je podľa mňa diagnóza na celý život

Veľa partnerov, ktorí žijú z jazdcami sa má tak ako Michal a môj Peter. Najhoršie na tom celom je, že okrem uspokojenia základných potrieb zvierat existuje ešte veda o výchove koní (kurzy, videa, knihy, google) a drahý výstroj. Toto všetko je vzhľadom na peniaze, čas a nervy zanieteného koníčkara bezodnou studňou.

Našli ste sa tu aj vy?

Ako to začalo a kam to prišlo?

V závislosti od stupňa tolerancie a schopnosti znášať útrapy, veľká láska bude raz medzi dvoma ľuďmi vystavená vážnym problémom. Na začiatku sa človek ešte teší, že jeho partner má také pekné hobby so živým tvorom.

Okrem toho, aj keď veľa ľudí to popiera, je jazdecký šport stále viac vecou prestíže. „Moja žena je jazdkyňa“, je synonymum pre dlhé nohy, určité vystupovanie, športovú eleganciu a blahobyt. Aj keď dnes už má táto predstava máločo spoločné zo skutočnosťou, že?

Niekedy sa partner nejazdec začína cítiť frustrovaný, má pocit, že je odsunutý na druhu koľaj. A končí to výčitkami typu „Ten kôň je pre teba dôležitejší ako ja. Remo sem, Remo tam, už to nemôžem viac počúvať!“

Týmto spôsobom zasiahnutá koníčkarka je nútena prejsť do defenzívy. Možno padnú zlostné slová, možno sa od partnera ešte viac odtiahne. Ale predsa ju len trápi zlé svedomie. V stajni sa častejšie pozerá na hodinky, auto je častejšie povysávané a veci upratané, tak aby neboli na očiach.

Partneri dospejú do fázy, keď je nutné , aby si spolu sadli a hľadali riešenia. Keď sa s riešeniami čaká pridlho, môže sa stať, že zlé svedomie jedného z partnerov doženie k pohodlným kompromisom.

Tri možnosti ako ďalej spolu fungovať

1.   Partneri rozvíjajú každý svoj paralelný život. Kým sa koníčkarka venuje svojmu hobby, partner nejazdec pestuje svoje vlastné záujmy. Nevyhnutným predpokladom je, že obaja partneri sú dostatočne sebestačný. Pozor! Kto žije skôr vedľa partnera ako s partnerom, žije oddelene.

2.   Partneri nájdu zlatú strednú cestu a dohodnú sa na obojstranne akceptovateľných kompromisoch. Nejazdec sa pre neho primerane zúčastňuje na hobby zvanom „kôň“, koníčkar svoje záujmy trošku zvoľní a prispôsobí sa partnerovým záujmom.

3.    Obaja partneri sú rovnako oddaný svojej záľube. Blázon do koní stretne rovnakú partnerku. Tento model možno nájsť u prominentov v jazdeckom športe. Čo na prvý pohľad znie perfektne, však nie je vždy ľahké. Čím su obaja partneri väčšími odborníkmi, tým rozdielnejšie môžu byť ich predstavy, ktoré ústia do rozdieľných názorov.

Z mojich oboch detí sa stali koníčkari, takže sme s manželom našli zlatú strednú cestu a snažíme sa s ním tráviť viac času doma a na spoločných výletoch. Všetko zle je aj na niečo dobré, Peter si našiel dve nové hobby varenie a bedbinton. Keď sme my na koňoch, tak on zatiaľ ide hrať s kamarátmi alebo niečo dobré uvarí, aby sme neumreli od hladu keď sa  vrátime zo stajne. A verte, nie je pre mňa nič krajšie, ako keď prídem unavená domov a nemusím sa postaviť k hrncom, ale mám prestreté na stole dobré jedlo :).

U Mišky to zas s Michalom až tak dobre nedopadlo, Remo ich nakoniec rozdelil. No našla svojho nového partnera, ktorý je rovnako ako ona zbláznený do koní a trávia svoj voľný čas spoločnými vychádzkami na koňoch.

Tak ako pri mnohých iných veciach v živote, k riešeniu vedie zdravý ľudský rozum a schopnosť nebrať sám seba príliš vážne. Ak sa dvaja ľudia pohnú smerom k sebe, je vzdialenosť, ktorú musí prekonať každý z nich, iba polovičná.

A to sa predsa už musí dať zvládnuť, či nie?